การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2565


การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2565

             เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ 
 
วันที่ประกาศ 8 ก.พ. 2562 09:46 | View [509]

ฐานข้อมูลที่ทาง อว บอกรับ ให้


ฐานข้อมูลที่ทาง อว บอกรับ ให้

 
วันที่ประกาศ 10 ม.ค. 2565 10:41 | View [36]

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)


ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

 
วันที่ประกาศ 31 ส.ค. 2563 14:25 | View [45]

เชิญทดลองระบบสืบค้น OPAC ใหม่


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญทดลองระบบสืบค้น OPAC ใหม่

 

 
วันที่ประกาศ 27 พ.ย. 2561 15:54 | View [91]

เปิดให้บริการ eBooks Gale


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการ eBooks Gale

 
วันที่ประกาศ 27 พ.ย. 2561 15:45 | View [100]

Page :  1