Found: 6  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินแหล่งทรัพยากรธรณี = Geological resources evaluation /
ชื่อผู้แต่งสง่า ตั้งชวาล.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,
เลขเรียก551 ส152ก
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตามรอยลำไส้ = Follow your gut /
ชื่อผู้แต่งไนท์, รอบ.
สำนักพิมพ์โมโม เจนเนอเรชั่น,
เลขเรียก579 น977ต 2562
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับการวิจัย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ /
ชื่อผู้แต่งชัยวิชิต เชียรชนะ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 ช434ส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสัมพัทธภาพ สุดยอดมรดกทางความคิดของไอน์สไตน์ /
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
สำนักพิมพ์สารคดี,
เลขเรียก530.11 บ253ส 2562
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS /
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 ย381ห
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย /
ชื่อผู้แต่งชูศรี วงศ์รัตนะ.
สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 ช685ท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed