Found: 333  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลย 1 ทศวรรษทรัพยากรชีวภาพในป่าชายเลน 1 ทศวรรษทรัพยากรชีวภาพในป่าชายเลน (พ.ศ. 2549-2558) / ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ และคนอื่นๆ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด , 2559
เลขเรียก578.1 ช445ค 2559
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเข้าใจวิชาควอนตัม โดยใช้แนวคิดของไอน์สไตน์และนิวตัน / บันเทิง ตัณฑวัฒน์
ชื่อผู้แต่งบันเทิง ตัณฑวัฒน์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว , 2551
เลขเรียก530.12 บ269ค
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ , 2549
เลขเรียก530 ว18ค 2549
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคิดสุดล้ำกับการทดลอง...แบบไอน์สไตน์ / คาโอรุ ทาเคอุจิ.
ชื่อผู้แต่งทาเคอุจิ, คาโอรุ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์ , 2552
เลขเรียก507.6 ท381ค 2552
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคิดสุดล้ำกับการทดลอง...แบบไอน์สไตน์ / คาโอรุ ทาเคอุจิ.
ชื่อผู้แต่งทาเคอุจิ, คาโอรุ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์ , 2552
เลขเรียก507.6 ท381ค 2552
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการจำแนกชนิดกล้วยไม้สกุลหวาย โดยไม่ใช้ดอก : เอกสารวิชาการ. สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 / จัดทำโดย สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ; เรียบเรียงโดย สุมาลี...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ทองดอนแอ
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2554
เลขเรียก584.4 ค695
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่1สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก.
ชื่อผู้แต่ง2
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2556
เลขเรียก566.8 ค695ม 2556
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานแบททีเรียและรา สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด , 2557
เลขเรียก579.3 ค695 2557
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน / สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2556
เลขเรียก577.698 ค225 #31;D2556
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงแมลงกินได่..สร้างเงินล้าน / อภิชาติ ศรีสอาด,ทองพูล วรรณโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย , 2556
เลขเรียก598.7 อ252ค 2556
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือข้อสอบ GMAT /
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ จำกัด , 2540
เลขเรียก510.76 ค695 2540
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือดูนกเบื้องต้น / สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย , 2543
เลขเรียก598 ค695
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข /
ชื่อผู้แต่งบาร์เร็ตต์, จิม.
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์,
เลขเรียก510 จ487ค
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย /
ชื่อผู้แต่งพิชัย โตวิวิชญ์.
สำนักพิมพ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก540.2 พ642ค
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน = Science for life : a manual for better living /
ชื่อผู้แต่งเคล็กก์, ไบรอัน.
สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น สตูดิโอ,
เลขเรียก502 ค761ค
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed