Found: 6  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตรรกวิทยาสัญลักษณ์ /
ชื่อผู้แต่งโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก511.3 ส992ต
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องถามนักบินอวกาศ /
ชื่อผู้แต่งพีค, ทิม.
สำนักพิมพ์ลิฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์,
เลขเรียก523.1 พ791ถ
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบอนสี : ราชินีแห่งไม้ใบ /
ชื่อผู้แต่งอุไร จิรมงคลการ.
สำนักพิมพ์บ้านและสวน,
เลขเรียก584.64 บ535
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์แห่งความจริง /
ชื่อผู้แต่งดอว์กินส์, ริชาร์ด.
สำนักพิมพ์วีเลิร์น,
เลขเรียก501 ด287ม
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB /
ชื่อผู้แต่งจอมภพ แววศักดิ์.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก530.0285 จ137ร
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร /
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
สำนักพิมพ์สกายบุกส์,
เลขเรียก515 ธ237ค
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed