พบ 4 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสร้างชีวิตมหัศจรรย์ด้วย น้ำนมแม่ / สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.
ชื่อผู้แต่งสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557
เลขเรียก649.33 ส443ส 2557
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเหนื่อยน้อยลงแน่ แค่เปลี่ยนนิสัยการทำงาน = The productivity habits / เบน อีโลจาห์, เขียน ; ชโลทร โพยมยล, แปล.
ชื่อผู้แต่งอีโลจาห์, เบน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559.
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลศาสตร์เครื่องมือกล : Machine Tool Mechanics / บุณธรรม ภัทราจารุกุล.
ชื่อผู้แต่งบุณธรรม ภัทราจารุกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2556.
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมีเพื่อนเป็นภูเขา / ประภาส ชลศรานนท์.
ชื่อผู้แต่งประภาส ชลศรานนท์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : เวิร์คพอยท์, 2558.
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ