พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBarron''s IELTS : international English language testing system / Lin Lougheed.
ชื่อผู้แต่งLougheed, Lin.
สำนักพิมพ์Hauppauge : Barrons Educational Series, 2013.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องKamus at-tullab Arab - Melayu / Ustaz Hussain bin Unang
ชื่อผู้แต่งHussain bin Unang.
สำนักพิมพ์Kuala Lumpur : Darulfikir , 1994
เลขเรียก499.233927 H87
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา 51304 = Professional experiences in nursing / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2550
เลขเรียกWY16 ม246อ 2550
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมศาสตร์ = Engineering report writing / สมชาติ ฉันทศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสมชาติ ฉันทศิริวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550
เลขเรียก808.066 ส238ก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCambridge English The TKT Teaching Knowledge Test Course KAL Module Knowledge About Language / David Albery.
ชื่อผู้แต่งAlbery, David.
สำนักพิมพ์New York : Cambridge University Press , 2012
เลขเรียก425 A334C 2012
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTeacher Research in Language Teaching A Critical Analysis / Simon Borg.
ชื่อผู้แต่งBorg, Simon.
สำนักพิมพ์Singapore : Markono Print Media 2007.
เลขเรียก428.0072 B732T 2007
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องGarden & Farmer Vol.3: เมื่อคนเมืองอยากเป็นชาวนา.
ชื่อผู้แต่ง1
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน , 2557
เลขเรียก633.18 ก275
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCellular amd Molecular Immunology / Abul K. Abbas. Andrew H. Lichtman. and Shiv Pillai.
ชื่อผู้แต่งAbbas, Abul K.
สำนักพิมพ์USA : Elsevier Saunders , 2012
เลขเรียก616.079 A123C 2012
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องConsumer behavior / Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, James F. Engel.
ชื่อผู้แต่งBlackwell, Roger D.
สำนักพิมพ์Fort Worth, Tex. : Dryden Press , 2006
เลขเรียก658.8342 B632C 2006
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTelephone English / John Hughes.
ชื่อผู้แต่งHughes, John.
สำนักพิมพ์London : Macmillan , 2006
เลขเรียก420.384 H893T 2006
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องConsumer behavior and marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson.
ชื่อผู้แต่งPeter, J. Paul.
สำนักพิมพ์Boston : McGraw-Hill , 2005
เลขเรียก658.8342 P468C 2005
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือดูขาไอซี : = Digital Logic./ ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่ง0
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2552
เลขเรียก621.3815 ค695 2552
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWilson and Walker''s principles and techniques of biochemistry and molecular biology / edited by Andreas Hofmann, Samuel Clokie.
ชื่อผู้แต่งHofmann,Andreas.
สำนักพิมพ์Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องIELTS trainer : six practice tests with answers / Louise Hashemi and Barbara Thomas.
ชื่อผู้แต่งHashemi, Louise.
สำนักพิมพ์Cambridge : Cambridge University Press, 2016, c2011.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องLongman dictionary of contemporary English.
สำนักพิมพ์Harlow, Essex. : Longman , 2014
เลขเรียกR 423 L856 2014
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์