พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBasic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman and Shiv Pillai.
ชื่อผู้แต่งAbbas, Abul K.
สำนักพิมพ์china : Saunders ELSEVIER , 2014
เลขเรียก616.079 A123B 2014
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBasic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman and Shiv Pillai.
ชื่อผู้แต่งAbbas, Abul K.
สำนักพิมพ์canada : Saunders ELSEVIER 2016.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องIntroductory electronic devices and circuits : conventional flow version / Robert T. Paynter.
ชื่อผู้แต่งPaynter, Robert T.
สำนักพิมพ์Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall , 2006
เลขเรียก621.319 P346I
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องEffective Academic Writing 3 : The Essay / Jason Davis and Rhonda Liss.
ชื่อผู้แต่งDavis, Jason.
สำนักพิมพ์Hong Kong : Oxford University Press , 2006
เลขเรียก808.066 D898E 2006
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องEffective Academic Writing 2 : The Short Essay / Alice Savage and Patricia Mayer.
ชื่อผู้แต่งSavage, Alice.
สำนักพิมพ์Hong Kong : Oxford University Press , 2006
เลขเรียก808.066 S543E 2006
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องElectronic devices : a design approach / Ali Aminian, Marian K. Kazimierczuk .
ชื่อผู้แต่งAminian, Ali
สำนักพิมพ์Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall , c2004
เลขเรียก621.381 A517E 2004
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBasic English Grammar : Workbook / Betty S. Azar and Stacy A. Hagen.
ชื่อผู้แต่งAzar, Betty S.
สำนักพิมพ์USA : Peason , 2014
เลขเรียก425 A992B 2014
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องElectronic devices : conventional current version / Thomas L. Floyd.
ชื่อผู้แต่งFloyd, Thomas L.
สำนักพิมพ์Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall , c2005
เลขเรียก621.3815 F645E 2005
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTask-Based Language Teaching : A Comprehensively Revised Edition of Desgning Tasks for The Communicative Classroom / David Nunan.
ชื่อผู้แต่งNunan,David.
สำนักพิมพ์United Kingdom : Cambridge , 2013
เลขเรียก420.712 N972T 2013
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAdvanced Grammar in Use : A self-study reference and practice book for advanced students of English / Martin Hewings
ชื่อผู้แต่งHewings, Martin.
สำนักพิมพ์United Kingdom : Cambridge , 2005
เลขเรียก425 H468A 2005
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องExpanding reading skills book II / Malinee Chandavimol.
ชื่อผู้แต่งMalinee Chandavimol.
สำนักพิมพ์Bangkok : Chulalongkorn University Press , 2005
เลขเรียก428.6 M219E 2548
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPractical English Language Teaching : Grammar / DavidNunan.
ชื่อผู้แต่งNunan,David.
สำนักพิมพ์Singapore : Magraw Hill , 2005
เลขเรียก425 N972P 2005
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman and Shiv Pillai.
ชื่อผู้แต่งAbbas, Abul K.
สำนักพิมพ์China : Elsevier, c2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCollege writing skills / John Langan.
ชื่อผู้แต่งLangan, John,
สำนักพิมพ์Boston : McGraw-Hill , 2008
เลขเรียก808.0427 L271C 2008
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSurvey of economics / Irvin B. Tucker.
ชื่อผู้แต่งTucker, Irvin B.
สำนักพิมพ์Australia : South-Western , 2004
เลขเรียก330 T892S 2006
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ