เดือน/ปี :  
พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCase Files Pharmacology / Eugene C. Toy, David S. Loose,Shelley A. Tischkau, and Anush S. Pillai.
ชื่อผู้แต่งToy,Eugene C.
สำนักพิมพ์Singapore : Mc Graw Hill Education 2014.
เลขเรียก615.1076 T756C 2014
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด : Pharmacology : principles and exercises / ณัฐวุธ สิบหมู่.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุธ สิบหมู่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง 2559.
เลขเรียก615.1 ณ363ภ 2559
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์(1991)จำกัด , 2555
เลขเรียก616.07561 ว735ต 2555
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCases in medical microbiology and infectious diseases / by Peter H. Gilligan, Daniel S. Shapiro, Melissa B. Miller.
ชื่อผู้แต่งGilligan, Peter H.
สำนักพิมพ์Washington, DC : ASM Press, c2014.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเคมีคลินิกประยุกต์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : Applied Clinical Chemistry Clinical Laboratory Medicine/ จิตรบรรจง ตั้งปอง.
ชื่อผู้แต่งจิตรบรรจง ตั้งปอง.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : ไทม์ พริ้นติ้ง 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPharmacotherapy Handbook / Barbara G. Wells, Terry L. Schwinghammer, Joseph T. Dipiro and Cecily V. Dipiro.
ชื่อผู้แต่งWells,Barbara G.
สำนักพิมพ์New York : Mc Graw Hill Education 2017.
เลขเรียก615.5 W453P 2017
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องUSMLE step 1 lecture notes 2020. Pharmacology / [editor, Steven R. Harris].
สำนักพิมพ์New York, NY : Kaplan Medical, c2020.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์.
ชื่อผู้แต่งปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพย์ : ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด 2558.
เลขเรียก612.015 ป161ช 2558
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพยาธิวิทยากายวิภาค = Anatomic pathology / บรรณาธิการ จริยา ไวศยารัทย์ ... [และคนอื่น ๆ].
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องFirst aid cases for the USMLE step 1 / Tao Le, Vinita Takiar.
ชื่อผู้แต่งLee,Tao.
สำนักพิมพ์Singapore : McGraw-Hill, c2009.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพิษวิทยา : ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย / ไมตรี สุทธจิตต์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : ธนุชพริ้นติ้ง, 2561.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องMicrobiology : a laboratory manual / James G. Cappuccino, Chad Welsh.
ชื่อผู้แต่งCappuccino, James G.
สำนักพิมพ์San Francisco : Benjamin-Cummings, c2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องMedical pharmacology and therapeutics / Derek G. Waller and Anthony P. Sampson.
ชื่อผู้แต่งWaller, Derek G.
สำนักพิมพ์China : Elsevier 2018.
เลขเรียก615.1 W198M 2018
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องFirst Aid for The USMLE Step 1 2019 / Tao Le, Matthew Sochat, Yash Chavda, Mehboob Kalani, Vikas Bhushan, Kimberly Kallianos and Andew Zureick.
ชื่อผู้แต่งLe, Tao.
สำนักพิมพ์USA : Mc Graw Hill Education 2018.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องUSMLE Step 1 Lecture Notes 2018 : Biochemistry and Medical Gennetics / Sam Turco.
ชื่อผู้แต่งTurco, Sam.
สำนักพิมพ์New York : Kaplan , 2018
เลขเรียก612.015 T966U 2018
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์