ชื่อเรื่อง หลักสถิติเบื้องต้น / หทัยกาญจน์ ชูตระกูล.
ผู้แต่ง หทัยกาญจน์ ชูตระกูล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2565
รูปเล่ม 307 หน้า
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด