ชื่อเรื่อง กลศาสตร์เครื่องมือกล : Machine Tool Mechanics / บุณธรรม ภัทราจารุกุล.
ผู้แต่ง บุณธรรม ภัทราจารุกุล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2556
รูปเล่ม 192 : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด